Viettel Building (Hà nội)

Địa chỉ: phố Nguyễn Phong Sắc – Hà Nội.

Hạng mục: cửa đi, cửa sổ, vách kính