Trụ sở công ty cp Mai Linh (Thanh Hóa)

Địa chỉ: thành phố Thanh Hóa.

Hạng mục: vách kính khung chìm, vách kính cong spider.