Nhà Ở Gia Đình - Định Công

CT  : Nhà ở gia đình Ông Thắng.

Đ/C: Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.