Khách sạn Pullman Đà Nẵng

Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng.         

Hạng mục: vách kính, cửa kính.