Huyndai Thành Công (Hà nội)

Địa chỉ: khu công nghiệp Cầu Giấy – Hà Nội.

Hạng mục: cửa đi, cửa sổ, vách nhôm kính.