Công trình nhà ở gia đình - Chú Hơn Hải Dương

Hạng mục: Cửa nhôm - REYNAERS - Bỉ, Kính - AJIA SAFETY GLASS SND BHD - Malaysia
Địa chỉ: TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.