Biệt thự Ocean Villa (Đà nẵng)

Địa chỉ: thành phố Đà Nẵng

Hệ nhôm: Schuco – Germany