Biệt thự (TP Vinh, Nghệ an)

Địa chỉ:  đại lộ Lê Nin – thành phố Vinh

Hệ nhôm:  press metal berhad – Malaysia