Biệt thự nhà Bà Lan-chủ tịch trường Việt Úc

Địa chỉ: mỹ đình 2 – Hà Nội