Biệt thự mặt Tây hồ (Hà nội)

Địa chỉ:  phố đông hồ - tây hồ - Hà Nội

Hệ nhôm:  reynaers system - Belgium