Biệt thự Chú Bình - tp. Hải Phòng

CT: Biệt thự gia đình chú Bình - Chủ tịch thép Việt Nhật

Đ/C: Khu biệt thự Anh Dũng 5 Hải Phòng.